Vytvoření nových kompletních webových stránek pro Diamond Trade Center. Proběhla analýza webových stránek, grafický návrh a naprogramování a optimalizace.