Vytvoření administračního systému a multijazyčného webu pro cestovní kancelář z Kypru.